Общи условия

1. ПРЕДМЕТ
Настоящия документ представлява общите условия или условията за ползване в онлайн магазина на simgear.bg


2. ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА

2.1. СОБСТВЕНОСТ 
„СИМ ГИЪР“ ООД е едноличен собственик на онлайн магазина simgear.bg. Седалището на компанията е гр. Бургас, ул. Цар Калоян 94, ет.5, ЕИК: 207321306.

2.2. АДМИНИСТРАТОР
„СИМ ГИЪР“ ООД е администратор в онлайн магазина simgear.bg.

2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛ
„СИМ ГИЪР“ ООД изпълнява и координира всички направени поръчки в сайта simgear.bg.

2.4. СЪПОРТ
„СИМ ГИЪР“ ООД изпълнява всички дейности свързани с техническа помощ предлагана като съпрот. В случай на външно наети лица и организации, то тяхното съдействие е регламентирано в отделен договор с компанията изпълнител.


3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. КЛИЕНТ
Всяко физическо лице навършило 18 години или юридическо лице отговарящо на едно или повече от следните условия:

 • Получава достъп до съдържанието на платформата;
 • Извършва поръчки след създаване на регистрация или като гост (без регистрация);

3.2. ПОЛЗВАТЕЛ
Всяко физическо или юридическо лице, което се е регистрирало в платформата и се е съгласило с общите условия.

3.3. ПОСЕТИТЕЛ
Всяко целенасочено или случайно попаднало в сайта физическо или юредическо лице, което се възползва от ресурсите на сайта, но няма регистрация в платформата.

3.4. ПАРТНЬОР
Юридически лица, които имат регистрация на сайта и получават преференциални цени с цел препродажба на стоки и услуги предлагани при нас.

3.5. ИНФЛУЕНСЪР
Физическо или юридическо лице, кандидатствало и одобрено към нашата партньорска програма насочена към инфлуенсъри и стриймъри.

3.6. САЙТ
Електронния магазин, хостван на адрес simgear.bg.

3.7. ПЛАТФОРМА
Сайта или мобилното приложение на simgear.bg.

3.8. ПРОФИЛ
Раздел в платформата, формуран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати поръчка и който съдържа информация за Клиента, История на поръчките, Фактури, Наградни точки и други. Клиента е отговорен цялата информация, въведена в Профила да бъде вярна, пърлна и актуална.

3.9. ЛЮБИМИ
Раздел в профила, който позволява на Клиента да създаде списък с любими продукти, които може да следи във връзка с евентуални покупки в бъдеще.

3.10. СРАВНИ
Раздел в сайта, позволяващ на всеки клиент, ползвател, посетител, партньор или инфлуенсър да сравнява два или повече продукти посредством описаните в характеристиката на всеки артикул/категория параметри.

3.11. КОШНИЦА
Секция в платформата, която позволява на Клиента да добави продукти, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап.

3.12. ПОРЪЧКА
Електронен документ, представлява комуникационна форма между eMAG и Клиента, чрез който Клиентът заявава на продавача, през Платформата желанието си за купуване на прокути или услуги.

3.13. КАМПАНИЯ
Всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката simgear.bg или определени стоки, които се предлагат в ограничени количества, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното.

3.14. ДОГОВОР
Представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Клиента за покупко-продажба на стоки и/или услуги през Платформата, въз основа на и неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване.

3.15. СЪДЪРЖАНИЕ

 • Информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на устройство, имащо връзка с интернет. В това число текст, таблични стойности, изображения, видео;
 • Съдържанието на всяко съобщение от страна на Клиента към simgear.bg, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
 • Всякаква информация, предоставена, по всякакви възможни начини, от страна на служител/сътрудник на simgear.bg чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
 • Иформацията на Платформата, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
 • Информацията на Платформата, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;
 • Данни относно Продавач на Платформата;

3.16. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ
Всички видове съобщения, изпратени чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции от simgear.bg, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията “Профил / Кошница” или в секцията “Профил / Любими”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

3.17. ТРАНЗАКЦИЯ
Действие от страна на simgear.bg по възстановяване на платена от Клиента сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път.

3.18. ХАРАКТЕРИСТИКИ
Всички технически спецификации и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

3.19. РЕВЮ

Писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да изрази мнение дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.

3.20. РЕЙТИНГ
Метод на изчисляване на нивото на задоволство на даден Клиент по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с ревю написано от Клиента за даден продукт или услуга.

3.21. ПРОМОЦИЯ
Представлява референтна цена, съответно най-ниската цена, обявявана от Продавача за последните 30 дни преди датата на прилагане на намалената цена на Стоките.


4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на simracing.bg обвързват всички Клиенти на Платформата.

4.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. Simgear.bg си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който Сайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите от момента, в който е публикуван на Платформата. В случай на такава промяна ние ще ще публикуваме на Платформата изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ. Към всяка сделка през Платформата се  прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между Клиента и Продавача.

4.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.5. Simgear.bg полагат сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, уточняваме, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

4.6. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4.7. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

4.8. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Simgear.bg не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.


5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата като направи Поръчка по електронен път, по телефона или в чат приложението и която съответно се регистрира от самия него или от служител на simgear.bg от негово име.

5.2. Simgear.bg ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление simgear.bg прави по електронен път (email) или по телефона.

5.3. Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи simgear.bg уведомява за това Клиента чрез email или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително сума на Стоката или Услугата.

5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена. Такова съобщение съдържа уведомлние, че клиентът допълнително ще бъде уведомен от куриер за точната дата на дсотавка. 

5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Клиента. Гаранционният сертификат за всяка Стока или ще я придружава, или ще бъде зареден в Акаунта на съответния Клиент, като той ще бъде издаден от Продавача или от негов доставчик.


6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

6.2. Simgear.bg си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако Клиентът злоупотребява с правата си по какъвто и да е начин и това е в ущърб на simgear.bg или трето лице. При това положение право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на simgear.bg, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. В тези случаи simgear.bg не носи отговорност за евентуалните вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това действие.

6.3. Клиентът има право да публикува ревюта относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва със Simgear.bg на посочените адреси в раздел „контакти” на Платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.

6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформата адреси в раздел „Контакт”.

6.5. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, simgear.bg си запзва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Платформата.

6.6. Simgear.bg може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите на Платформата, за определен период от време.

6.7. Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.8. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от лева (BGN). Препоръчваме на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка.

6.9. Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

6.10. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Клиента за това. Съответният Продавач ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.


7. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на Simgear.bg

7.2. Simgear.bg има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

7.3. Нищо в сключения между simgear.bg и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на simgear.bg последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите или Услугите, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на simgear.bg върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на simgear.bg.

7.4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този Документ.

7.5. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на simgear.bg за това и само за частта от Съдържанието, по начина и до степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между simgear.bg и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на simgear.bg, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

7.6. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на simgear.bg няма да се счита за съгласие от страна на simgear.bg да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от eMAG.

7.7. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от simgear.bg.


8. ПОРЪЧКА

8.1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в кошницата за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

8.2. Всяка добавена в кошницата Стока и/или Услуга може да бъде закупена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в Моята количка, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

8.3. Потвърждавайки Поръчката simgear.bg потвърждава доставката само на един брой от съответната Стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел Стоки ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества. Регистрирането на Поръчката не е равнозначно на нейното потвърждаване.

8.4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на simgear.bg във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

8.5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на simgear.bg да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

8.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания;
 • предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни;


8.7. Клиентът упражнява правото си на отказ от договора слючен от разстояние в срока, предоставен от съответния Продавач, който не може да е по-кратък от законоустановения.  Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Клиента или трето лице. Клиентът може да се свърже във връзка с отказа си от договора, сключен от разстояние със simgear.bg на office@simgear.bg или на посочените в Сайта телефони. Клиентът може да върне Стоката(-ите) и като попълни електронния формуляр на simgear.bg тук. В този случай, куриер, изпратен от simgear.bg, ще вземе Стоките от адреса, посочен от Клиента. За повече информация посетете раздел "Условия по връщания". Всяко връщане на Стока, купена от simgear.bg, за което не се използва електронния формуляр на Сайта, е за сметка на Клиента.

8.8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил доказателство от Клиента, че последният е върнал съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента като се използва същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната трансакция, освен ако Клиентът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

8.9. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

8.10. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само Клиентите, които са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от simgear.bg, при положение, че са изпълнени следните условия:

 1. когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани;
 2. когато поръчката е на продукти, купени в пакет на пакетна цена, то ще бъдат върнати всички продукти, от които се състои пакетът;
 3. когато продуктът / Поръчката е бил получен с подарък, съпътстващи продукти, въпросния подарък или съпътстващи продукти също ще бъдат върнати.

9. СТОКИ / УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ

Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 • при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;
 • при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

10. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

10.1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на simgear.bg, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели:

 1. поддържане на профила на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им;
 2. изпращане на Търговски съобщения, периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS;
 3. осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.


10.2. Клиентът се съгласява да предостави на simgear.bg неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. Simgear.bg има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че simgear.bg може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Платформата. Simgear.bg няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

10.3. С предоставянето на свои данни на Simgear.bg (включително email адрес) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват служители на Simgear.bg или трети лица, които са куриери. 


11. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

11.1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търоговски съобщения.

11.2. Клиентът може да се откаже от съгласието си, дадено на Продавача за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като промени настройките в Профил си в „Моите абонаменти“ или като се свърже с Продавача.

11.3. Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

11.4. Клиентът може да се отпише по всяко време от получаването на Търговски съобщения съгласно чл. 11.2 по-горе като кликне върху линка за отписване, публикуван в търговските съобщения, получени от simgear.bg или като се свърже със simgear.bg за тази цел.


12. ЦЕНИ, ПЛАЩАНИЯ И ФАКТУРИРАНЕ

12.1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

12.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от simgear.bg на стойност над 1000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път или чрез банкова карта.

12.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

12.4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

12.5. Simgear.bg издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Платформата от simgear.bg. Клиентът е съласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването й в Профила му. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в Профила, молим да ни уведомите на имейл адреса: office@simgear.bg.

12.6 С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът/Потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

12.7. Клиентът ще разполага със запис на издадените му от Simgear.bg фактури в Профила си, като може да ги съхрани или архивира във всеки един момент.

12.8. Данните за платежните карти на Клиента няма да бъдат достъпни за Simgear.bg, нито ще бъдат съхранявани от Simgear.bg, а само от издателя на съответната платежна карта или от друг субект, упълномощен да предоставя услуги за съхранение на идентификационни данни на картата.

12.9. В определени случаи, за да се запази сигурността на Транзакциите, Клиентът ще трябва да разреши плащането чрез повторно въвеждане на паролата на картата или използването на пръстови отпечатъци за мобилни терминали, които имат тази функция.

12.10. В случай, че в Профила на Клиента има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.


13. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧКИ

13.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Клиента, до който адрес следва да има лесен достъп с товарен автомобил, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента. В случаите на доставка до врата Клиентът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса в електронния формуляр на emag.bg, определено за това. В противен случай, доставаката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка, ако има достъп до сградата с товарен автомобил.

13.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл office@simgear.bg и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

13.3. Simgear.bg ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България.

13.4. Условията на доставката за продуктите, предлагани от Simgear.bg се намират на инфо страницата на Платформата „Доставка“.

13.5. Цената на доставката, когато има такава, ще е видна след като желания Продукт(и) се постави в кошницата.

13.6. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Клиента, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Клиента на транспортния документ, предоставен от куриера.


14. ГАРАНЦИИ

14.1. Продавачът предлага повечето Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция. 

14.2. По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от simgear.bg, гаранционните сертификати са издадени от производителя или са издадени от simgear.bg. За всички продадени продукти с гаранция, simgear.bg осигурява услугата “Вземи & Върни”, която означава безплатното вземане и обратна доставка на Стоките.

14.3. Условията за ползване, манипулация и транспортиране на един разопакован продукт са същите, както на опакованите продукти от производителя и се ползват със същите предимства освен, ако не е посочено друго в страницата на Стоката.

14.4. Поправката/ремонтът на Стоки извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за прождаба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Клиента и се извършва в срок, уговорен между страните.


15. РЕВЮТА

15.1. Писането на Ревюта се прави от Клиента, в подстраницата на избрания продукт, за който същия иска да направи ревю. Написаните информации могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва дасе отнасят за характеристиките и начина на употреба на дадена Стока или Услуга.

15.2. В момента на регистрацията на дадено Ревю на Платформата, Клиентите дават на simgear.bg един неизключителен, постоянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на simgear.bg да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.

15.3. Всеки Клиент, в момента на публикуването на Ревю, се задължава да са спазва следните правила:

 • да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);
 • да използва само български език и да пише на кирилица. Позволени са думите или изразите, които въпреки че не са български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: mouse, notebook, plug and play);
 • да използва подходящ изказ, несъдържращ обидни изрази или такива, който могат да засегнат права на трето лице;
 • да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.
 • да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена стока или услуга от Платформата без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стоки и/или услуги;
 • да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
 • да не публикува информация и/или датайли относно линкове/връзки от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като Simgear.bg;
 • да не вписва Ревюта, които съдържат материали с рекламен характер;
 • да не използва Ревю като средство за комуникация с Продавача, за тази цел ще се използват данните за контакт на Продавача, публикувани на Платформата.


15.4. Освен критичната реалистична оценка, в момента на публикуването на дадено Ревю, Клиентът следва да добави и Рейтинг за съответния продукт или услуга. Рецензиите, заедно със съответните им Рейтинги, ще повлияят на общия Рейтинг на продукта или услугата. Така, една Рецензия, която е придружена с висок Рейтинг води до покачване на общия Рейтинг, а една Рецензия, която е придружена от нисък Рейтинг, води до намаляване на общия рейтинг.

15.5. Когато Клиент съобщи, че някое Ревю има неадекватно съдържание, това съдържание е внимателно разглеждано от simgear.bg, за да може последният да определи дали нарушава условията за ползване на Платформата. Публикуваните текстовете сe премахват от Платформата само след проверка от страна на simgear.bg.

15.6. В случай, че simgear.bg констатира многократно нарушение на настоящите Условия за полазване, то той си запазва правото да ограничи възможността на Клиента да публикува Ревюта, без да е длъжен да се обосновава за това.

15.7. При добавяне на ново ревю в сайта, то може да бъде задържано за преглед от администратор или модератор на simgear.bg 


16. ОТГОВОРНОСТ

Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Клиента вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.


17. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

17.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

17.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.


18. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Приложимо към настоящия договор е българското законодателстово. Приемайки настоящите общи условия, Клиентът разбира и се съгласява, че simgear.bg може да прехвърли всички свои права и задължения, възникнали на основание на Документа, на друго дружество или трето лице, което е част от фирмената група на „СИМ ГИЪР“ ООД. Евентуалните спорове, възникнали между simgear.bg и Kлиенти, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища. 


19. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗЛЯЗЛОТО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ИУЕЕО)

19.1. Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) може да съдържа опасни вещества, които имат неблагоприятен ефект върху околната среда и човешкото здраве в случай, че то не се събира разделно.

19.2. Взимайки предвид разпоредбите на българския Закон за управление на отпадъците, подзаконовите нормативни актове към него и Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване, моля имайте предвид че:

 • Потребителите имат задължението да не поставят ИУЕЕО на необозначени за това места и да събират такова ИУЕЕО разделно;
 • Системите за обратно приемане и разделно събиране на ИУЕЕО, които са на разположение на потребителите са: местата за раздено събиране на ИУЕЕО, центрове за събиране на оторизирани организации за оползотворяване на отпадъци или директно на „Екобултех“ АД организация, отговаряща за изпълнението на задължениеята по разделно събиране и управление на отпадъците за територията на България;
 • Символът на зачертан контейнер на колела показва необходимостта от разделно събиране на ЕЕО, върху което е поставен;